RAID Veri kurtarma

Sunucuların daha güvenilir ve sürekli işlemesi konusu bu alanda etkili çözüme ulaşmak için yeni teknolojilerin icadını kaçınılmaz kılmıştır.

Böyle çözümler arasında en başarılısı; bugün de yaygınlaşmış olarak kullanılan RAID teknolojisi oldu. Birkaç yıl önce RAID dizisi SCSI disklerle çalışan büyük işletmelerin sunucularında kullanılsa da, şu anda en basit sunucularda bile bu teknolojinin kullanılması kapsamındadır.

SATA RAID- kontrollerinin kullanımının yaygınlaşması; personel bilgisayarlarında da RAID dizisinin kullanım talebini oluşturmuştur.

İçerik itibariyle RAID birkaç bağımsız hard disklerin birlikte işlemesidir ki, bu da sunucuların sürekliliğini ve verimliliğini artırır. İşlevciliği disklerde her zaman yeterince yerin olması ile elde edilir. Verimliliğe ise birkaç hard diskin aynı zamanda işlemesi teminat oluşturuyor. Ancak, bilgileri daha güvenli korunması için kurulmasına rağmen, RAID dizisinin da sıradan çıkmama garantisi yoktur. RAID dizisi  çöktüğü  zaman; bilgiler aynı zamanda birkaç taşıyıcıdan da silinir. Verilerin kaybolmasına neden olarak; disklerden birinin sıradan çıkması olabilir. Bu durumda zincir reaksiyonu etkisi ile RAID dizisine ait olan tüm disklerden verilerin kaybolma durumu oluşur.

RAID yapısının  çeşitlerini aşağıda bulabilirsiniz:

  • RAID 0 (stripe/şerit) ;
  • RAID 1 (mirror/ayna);
  • RAID 5;
  • Karma RAID tipleri: 0+1, 10, 30 ve 50.


Bunların arasında en çok kullanılan RAID5-dir. Bu tip yapılar kendi tasarrufuna göre fark göstermekteler. Dizideki disklerden birinin hacmi sayesinde yedeğe sahip olunuyor. Bu durumda disklerden birinin sıradan çıkması bile yapının çalışmasının devam edebilmesine yardımcı olur. Olumsuz yönü ise: Hard diskin biri sıradan çıktığında tüm yapıyı kritik iş moduna geçirir. Böylece disklerin ısınması ve genel verimliliğin düşmesi gerçekleşir.


Kısa zamanda bozuk disk yenisi ile değiştirilmezse; yapının tümünde bilgilerin kaybolma tehlikesi büyüktür. Bu durumda RAID5 veri kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyulabilir. Bu işlem ise özel yazılım, ekipmanlar ve RAID dizisinden veri kurtarma hizmeti ile profesyonel ve deneyimli personel gerektirir. Veri taşıyıcısının tamir aşamalarına örnek verelim:

İlk önce yapıya dâhil olan her bir diskten bilgilerin kopyasının alınma aşaması gelir. Daha sonra alınan bu suretlerin her birinin yapısı net analiz edilir. Blokların boyutu, rotasyonu, düzeni, hareketi ve diğer karakteristik özellikleri tayin edilir. Daha sonra RAID5 kurtarma sonraki seviyeye – alınmış suretlerle işleme ve bir diski kapsayan, önceden hazırlanmış RAID sistemine birikmesi aşamasına geçer. Nihai aşamada ise birikmiş RAID sisteminin mantıksal analizi ve restore edilmiş verinin okunabilir halinin gösterisidir.

Anlaşıldığı gibi RAID dizisinden veri kurtarma hiç de kolay olmayan çok aşamalı bir işlemdir. Bu işlemi başarıyla gerçekleştirmek için ise özel düzeneklerle ve sadece bu iş için tasarlanmış programlarla temin edilmiş laboratuvarlar gerekir.

PITS Veri Kurtarma Merkezi olarak bütün RAID yapılarından verilerinizi eksiksiz olarak kurtarabiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şudur ; bu iş için yeterli beceri ve donanıma sahip olmayan yerlere verilerinizi teslim etmemeniz gerekir. Aksi taktirde veri güvenliğiniz tehlikeye girecektir. Zaten karmaşık olan yapıyı daha da karmaşık hale getirmeden işi uzmanlarına bırakın. PITS Veri Kurtarma Merkezi,  hem veri güvenliğiniz hemde “Sabit Fiyat Politikası” ile sizlerin RAID veri kurtarma konusunda en büyük destekçiniz olacaktır.